بلاگ کمیسان

گزیده تجربیات ما را در مقالات بلاگمان بخوانید.

بازدید سفیر الجزایر از کارخانه کمیسان
علی عروج: محصولات کمیسان به خوبی در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت هستند.
کلیک کنید