زیره-کفش-پلی-اورتان-مدل-WOT800

زیره کفش پلی اورتان مدل WOT800

زیره کفش پلی اورتان مدل WOT800 از زیره‌های اوت سول (Outsole) شرکت کمیسان است که به صورت سه‌جزئی ارائه می‌شود. این اجزاء شامل یک بشکه ایزوسیانات، یک بشکه پلی ال و کاتالیست ویژه‌ی این محصول است.

این نوع پلی یورتان کفشی با سطح زمین تماس دارد و توانایی ویژه‌ای در تحمل اصطکاک دارد.

Production condition
WOT800
B-2363
Units
Properties
۱۰۰
۵۰-۵۳
Index *
۴۴-۴۸
۴۰-۴۴
C
Tank temperature
۱۱۰
۱۱۰
C
Oven temperature
The best oven time is the shortest time when the entire contents of the barrel have melted.
Oven time
۴۰-۵۰
۴۰-۵۰
C
Material temperature before use
۵۰-۵۵
۵۰-۵۵
C
Cast temperature
۶
۶
Month
Shelf life (Unopened)

*نکته: نسبت اختلاط بسته به شرایط دمایی و تنظیمات دستگاه تزریق در بازه اعلام شده متغیر خواهد بود.

روش تولید پلی یورتان زیره کفش مدل WOT800:

تمام محتویات ظرف افزودنی و آب (مطابق دانسیته مد نظر زیره)، به پلیال اضافه شده و مخلوط حاصل به مدت ۳۰-۶۰ دقیقه با سرعت بالا هم زده شود.

نکات تولید زیره کفش پلی یورتان مدل WOT800:

  • ضروری است پس از افزودن آب، مواد در اسرع وقت مصرف شوند.
  • برای پخت باید مواد از حالت جامد به مایع تبدیل گردند. بیشینه دمای آون برای انجام این کار °C70 است.
  • حرارت دهی مواد پس از مایع شدن موجب تغییر کیفیت مواد و حتی تخریب مواد خواهد شد.